เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิทย์ ม.1 ( ความร้อน) 🔥

5

155

5

ข้อมูล

mayyy

mayyy

ทำครั้งแรกเสริมแต้มบุญขอให้ได้คะแนนดีด้วยเถอะเพี้ยงงง~~

ความคิดเห็น

pnd.

มีประโยชน์มากๆเลย

pnd.

มีประโยชน์มากๆเลย

pnd.

มีประโยชน์มากๆเลย

pnd.

มีประโยชน์มากๆเลย

pnd.

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้