เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] บรรยากาศเเละความชื้น

5

165

0

ข้อมูล

Meen S. J. N

Meen S. J. N

เนื้อหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศเเละความชื้นของอากาศ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้