เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ตรีโกณมิติ ม.3

53

989

0

ข้อมูล

Fluffy2004🍑

Fluffy2004🍑

sin cos tan 30° 45° 60° ~~

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้