เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสังคมม.3

9

357

0

ข้อมูล

louktan🌿

louktan🌿

เนื้อหาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย​กับระบบเผด็จการ​ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย​ 💛🌿

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้