เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์บทที่1สารอาหาร ม.2

14

201

2

ข้อมูล

Tinas_study

Tinas_study

เป็นวิชาวิทยาศาสตร์บทที่1 เรื่อง อาหารนะคะ
เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือที่เรียน
ถ้าลายมือไม่ค่อยดีขอโทษด้วยนะคะ จะปรับปรุงค่า

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อยากรู้ว่าอันนี้ของเทอม1ใช่ใหมคะ

แชร์โน้ตนี้