เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Past simple,Present perfect

11

212

0

ข้อมูล

nrae_nn 🌎💫

nrae_nn 🌎💫

ลายมือเราอาจจะไม่สวยน้าา 🙏💫🌍

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้