เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]แรง&การเคลื่อนที่ ม.3

138

1959

1

ข้อมูล

𝐩𝐧𝐭𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐚🔆

𝐩𝐧𝐭𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐚🔆

เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเร่ง
ความหน่วง
แรงกิริยาและปรงปฏิกิริยา
แรงลอยตัว
แรงเสียดทาน
โมเมนต์ของแรง

ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ
ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้น้า
IG:study_pntchayaa

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้