เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนความร้อนม.1

55

650

2

ข้อมูล

Diary study📚byBxY

Diary study📚byBxY

ความคิดเห็น

peemai_pp

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้