เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]การแยกพหุนามดีกรีสอง

12

266

0

ข้อมูล

Namwan_Chayada

Namwan_Chayada

ฝากกดหัวใจให้ด้วยน๊า😊😊
(รักคนไลน์ค่า)💕💕

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้