เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนความร้อนม.1

5

167

0

ข้อมูล

Jaokha_BJNCH.pt

Jaokha_BJNCH.pt

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้