เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] สรุปอังกฤษ ม.3 เทอม2

238

3341

0

ข้อมูล

nlnp_sty

nlnp_sty

มี Past simple tense
Past continuous tense
การเติม -ed
How to read after -ed
สรุป The city of angels

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News