เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปฟิสิกส์ : ของไหล fluid

56

1352

0

ข้อมูล

MPS'王

MPS'王

แผ่นสุดท้ายไม่ใช่ของไหลนะคะ
ไม่รู้จะเอาไปไหนดีเลยมาฝากไว้ในนี้555555

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News