เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่นย้ายสาร(มีอีก)

18

396

0

ข้อมูล

I’m shark

I’m shark

การเคลื่นย้ายสาร,การเปลี่ยนสถานะของสาร,การพาความร้อน,การนำความร้อน,การแผ่รังสีความร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้