เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

8

477

4

ข้อมูล

Dream

Dream

ไม่เข้าใจถามได้นะ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ไม่เข้าใจข้อที่3,4ค่ะ ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะ

Dream
Author

เรายังไม่ได้เรียนการแก้อสมการเลย ☺

ผู้เยี่ยมชม

แงงง😣😂

ผู้เยี่ยมชม

ช่วยทำ 3 ข้อนี้ให้หน่อยนะ เราเหลือ 3ข้อนี้ก็จะเสร็จแล้ว ช่วงเราทีนะ 😭😭

แชร์โน้ตนี้