เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Kr : ภาษาเกาหลี 🍑

107

1424

0

ข้อมูล

Powder 🎏

Powder 🎏

สำหรับคนที่สนใจหรือต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องต้นค่ะ อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ก็อยากแบ่งปันเพื่อนๆ 🍑

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News