เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ม.2

10

258

0

ข้อมูล

evennpp

evennpp

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้