เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Noun (คำนาม)

1

57

0

ข้อมูล

(b)(e)(a)(r)🐻

(b)(e)(a)(r)🐻

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เช่น คน สัตว์ พืช สิ่งของ และ สถานที่ คำนามเป็นประเภทของคำที่มรจำนวนมาดที่สุดในทุกๆภาษา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้