เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อัตราส่วนและร้อยละ ม.1

44

853

0

ข้อมูล

Tinas_study

Tinas_study

วิชาคณิต อัตรส่วนและร้อยละ
ของชั้น ม.1 จ้าาา
ลายมือไม่สวยแต่ตั้งใจและใส่ใจน้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้