เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์

10

351

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน
เรื่อง สัดส่วน
เรื่อง ร้อยละ เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้