เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

photosynthesis

1

112

0

ข้อมูล

Momo Jjang♥모모

Momo Jjang♥모모

over view
light reaction
calvin cycle

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้