เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมบัติของวงกลม ม.2,ม.3

17

812

0

ข้อมูล

ขึ้เกียจจด

ขึ้เกียจจด

สรุปทฤษฎีวงกลม
สูตรการหามุมที่จุดศูนย์กลาง
สูตรการหาผลบวกของมุมภายใน
สูตรการหาขนาดของมุมภายในแต่ละมุม
สูตรการหาจำนวนเส้นทแยงมุม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้