เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาตร์ ม.3

87

1870

0

ข้อมูล

damoon

damoon

🍑ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
🍑สมการกำลังสอง
🍑พาราโบลา
🍑พื้นที่ผิวและปริมาตร
🍑ระบบสมการ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้