เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เทคนิคการอ่านแล้วจำได้

24

514

0

ข้อมูล

Tinas_study

Tinas_study

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคน นะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้