เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

tense ม.ต้น

47

1140

0

ข้อมูล

damoon

damoon

🍑 Present simple
🍑Past simple
🍑Past con
🍑Present con
🍑Present perfect
🍑Future
🍑If/Clause
🍑question tag
🍑a/an
🍑some/any
🍑a lot of/much-many
🍑should/shouldn't
🍑can/can't
🍑have to / don't have to
🍑Present perfect con
🍑Present perfect
🍑have been-have gone
🍑Past perfect

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News