เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานงานไฟฟ้าม.3

39

810

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ไม่เข้าใจถามได้นะงับ ลองเป็นครั้งแรกเยย😅🙏🏻💗

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้