เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Science M.1 Course 1 💙💙💙

4

174

0

ข้อมูล

tonkao1510

tonkao1510

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1
💖💖💖💖💖
สาร,สถานะของสาร
- กรด
- เบส

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้