เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เรื่อง สารละลาย

152

1595

0

ข้อมูล

𝐬𝐨𝐟𝐢𝐚✨

𝐬𝐨𝐟𝐢𝐚✨

-เนื้อหาที่เข้มข้น
-เทคนิคการทำโจทย์
-สูตรการคำนวน สูตรลัด
-ข้อมูลการสอบ และอื่นๆอีกมามาย
เนื้อหาจาก FB:match house learning center
สาขาพระราม2

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้