เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Phy กลศาสตร์ ม.ต้น

24

462

0

ข้อมูล

Pop_Korn

Pop_Korn

น้องๆ อันนี้คือฟิสิกส์ ม.ต้นนะ แต่ ม.ปลายก็ดูได้แต่อาจจะไม่ละเอียดมากสำหรับม.ปลาย ม.ต้นน้องลอง่านเพื่อทำความเข้าใจดูนะ
-กฎของนิวตัน
-แรงลอยตัว
-คานและโมเมนต์
-งานและพลังงาน
-กฎการอนุรักษ์พลังงาน
-มวลและน้ำหนัก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้