เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฝนกรด ม.2

3

133

0

ข้อมูล

PL_galaxy

PL_galaxy

ปฏิกริยาเคมี ม.2 ฝนกรด #สมการ😊😊

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้