เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

3

79

0

ข้อมูล

sand_gostudy

sand_gostudy

เราสรุปย่อๆมาให้ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเม้นถามได้ค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้