เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กลศาสตร์ [ย่อๆ]

6

82

0

ข้อมูล

z.studyy

z.studyy

สรุปกลศาสตร์ง่ายๆสั้นๆ><

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้