เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เทคโนโลยีชีวภาพ ม.2

12

180

2

ข้อมูล

socutedreamstudyy

socutedreamstudyy

เราอาจจะสรุปไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรนะแต่ก็พอเข้าจายย💖

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

MBO คืออะไรคะ

แชร์โน้ตนี้