เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาจีนเกี่ยวกับเวลา⏰🚀

19

241

1

ข้อมูล

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

📚รูปประโยค
⛅คำศัพท์(ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน)
🌈ชื่อของช่วงเวลา
🌙ยกตัวอย่างประโยค
🌇ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆ สู้น้า

ความคิดเห็น

imim

สุดยอดไปเลยเพิ่ล

แชร์โน้ตนี้