เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำศัพท์ภาษาเกาหลี[한국어]

44

736

0

ข้อมูล

NWYW2

NWYW2

เสริมความรู้น้าา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้