เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เรื่อง ความหนาแน่น

9

182

1

ข้อมูล

Nicky_1348

Nicky_1348

ความคิดเห็น

Nicky_1348
Author

เป็นยังไงกันบ้างคะ?สำหรับการสรุปครั้งนี้ถ้าอยากให้เราทำวิชาอะไรบ้างคอมเม้นไว้ใต้นะ

แชร์โน้ตนี้