เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ความหมายโดยตรงกับโดยนัย

8

205

0

ข้อมูล

W_KL

W_KL

มันจะสั้นๆหน่อย ม.3

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้