เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อังกฤษ บทที่ 1 ม.3

35

528

1

ข้อมูล

W_KL

W_KL

มันเป็นหนังสือหน้าผู้ชายนำและก็มีผู้หญิงตาม เล่มสีส้มๆ

ความคิดเห็น

W_KL
Author

คำศัพท์(ลืม)
1.tall,modern buildings =สิ่งก่อสร้างทันสมัยที่สูง
2.shops,cinemas & theatres =ร้านค้า โรงหนัง โรงละคร
3.heavy traffic = การจราจรหนาแน่น
4.peaceful & quite = สงบ เงียบ
5.constant noise & pollution = เสียงอึกทึก และ มลพิษ
6.felling isolated = รู้สึกโดดเดี่ยว
7.fresh air = อากาศบริสุทธิ์
8.Friendly,helpful people = คนใจดีชอบช่วยเหลือ
9.convenient public transport = การคมนาคมขนส่งสาธารณะ
10.crowded streets = ถนนที่คนเยอะ
11.beautiful countryside = ชนบทที่สวยงาม

แชร์โน้ตนี้