เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พาราโบลา

33

237

1

ข้อมูล

nstudydek64

nstudydek64

ความคิดเห็น

nstudydek64
Author

ต่อจากคำว่าด้วยพิกัด 👇👇

แชร์โน้ตนี้