เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎของนิวตัน และแรงต่างๆ

11

133

0

ข้อมูล

studyning

studyning

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้