เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[SUM61]พื้นที่ผิวและปริมาตร

43

607

0

ข้อมูล

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

พื้นที่ผิวและปริมาตร
-ปริซึม
-พีระมิด
-ทรงกระบอก
-กรวย
-ทรงกลม
-หกเหลี่ยมด้านเท่า
การหาปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวยยอดตัด
*ผิดพลาดตรงไหนเค้าขอโทษเด้อออ😍*

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News