เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[SUM61] เคมีม.ต้นแบบรวมๆ(ภาค1)

45

498

0

ข้อมูล

Klp.studymei

Klp.studymei

- ประเภทของสาร
- แบบจำลองอนุภาคสาร
- สูตรเคมี
- โมเลกุล
- ครึ่งชีวิต

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้