เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Either / Neither

16

247

2

ข้อมูล

j-hot

j-hot

สรุป Either Neither

ความคิดเห็น

Angela

สรุปได้เข้าใจดีค่ะ

j-hot
Author

ขอบคุณ​ค่ะ 😊

แชร์โน้ตนี้