เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คานและโมเมนต์ม.3

35

532

0

ข้อมูล

mintsaii

mintsaii

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้