เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวเลขาคณิต

4

76

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

มัธยมต้น 3

เพิ่งหัดทำค่ะ
ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้