เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร

19

500

0

ข้อมูล

koeiiiii_

koeiiiii_

สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ⛅

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้