เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตฯ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

18

588

1

ข้อมูล

KimTaehyung^ω^🐶🐶

KimTaehyung^ω^🐶🐶

อันนี้ยาวไปนิด แต่เราสรุปอย่างละเอียดมาให้แล้วนะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้