เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โลกเเละการเปลี่ยนแปลง ม.2

16

585

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

- เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ลักษณะทางกายภาพของโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก -

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้