เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิทย์ม.1ทั้งหมด

94

1295

1

ข้อมูล

ทองฝอย

ทองฝอย

ม.1มาเเล้นนวิทย์ตามคำขอ
ความชื้นสัมพัทธ์สัมบูรณ์มาละะะนะะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้