เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Adjective.🌈[M.1]

27

337

1

ข้อมูล

𝘱𝘳𝘸𝘹

𝘱𝘳𝘸𝘹

🔥ชนิดของAdjective .
🌩A little | A few
🌧Another . | Other.
🌤Formation of Descriptive Adjective.
🌀ขยายหน้าจอนา
❤️❤️❤️Thx. For like❤️❤️❤️

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้