เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นฐานวิทย์เรื่อง "เสียง"

16

176

0

ข้อมูล

SleepingSnake

SleepingSnake

เป็นพื้นฐานเรื่องเสียงที่ควรรู้นะคะ^^

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้